Please install and activate the "Revolution Slider" plugin to show the slides.

Om Oss

Vi är en svenskspråkig förening som riktar vår verksamhet till anhöriga till personer som lider av psykisk ohälsa. Föreningen har varit verksam sedan år 1996. Vårt kontor finns i Vasa men till verksamhetsområdet hör hela svenska Österbotten. Föreningen finansieras av STEA och erhåller även bidrag från stiftelser och fonder.

Till våra viktigaste uppgifter hör att stöda och hjälpa familjer där en familjemedlem lider av psykisk ohälsa. En anhörig är oftast en familjemedlem eller en annan nära släkting. Beroende på vem i familjen som mår psykiskt dåligt så kan den anhöriga vara en partner, ett barn eller en ungdom, en syster eller bror, föräldrar eller mor/och farföräldrar.

När en närstående insjuknar i psykisk ohälsa kan det leda till en stor förändring i livet. Föreningen arbetar för att stärka kontakten mellan anhöriga till personer som lider av psykisk ohälsa, samt skapa olika former av stödaktiviteter för de anhöriga.

Föreningen jobbar också för att öka kunskapen om mental hälsa och ohälsa i vårt samhälle. Genom att sprida kunskap och information om psykisk hälsa minskar också fördomar och negativa attityder.

Föreningen erbjuder

  • anhörigträffar
  • individuella stödsamtal
  • intressanta och lättförståeliga föreläsningar
  • studiecirklar, temakvällar och seminarier om psykisk hälsa samt ohälsa
  • rekreationsverksamhet

Föreningen erbjuder

  • anhörigträffar
  • individuella stödsamtal
  • intressanta och lättförståeliga föreläsningar
  • studiecirklar, temakvällar och seminarier om psykisk hälsa samt ohälsa
  • rekreationsverksamhet

Vi som jobbar på Söaf

Fredrika Sourander

Verksamhetsledare

Jag heter Fredrika Sourander och har under hösten 2019 börjat jobba som verksamhetsledare på Söaf. Till utbildningen är jag magister i Utvecklingspsykologi, och har tidigare jobbat med anhörigvård, social rehabilitering av barn och ungdomar, samt förebyggande arbete. Även kundbetjäning och marknadsföring är bekanta arbetsområden. Arbete med barn och ungdomar hör till mina största intresseområden, och jag trivs också med det administrativa arbetet. På fritiden trivs jag bäst ute i skog och mark, njutande av naturen.

Malin Knip

Anhörigrådgivare

Jag heter Malin Knip och arbetar som anhörigrådgivare för Söaf. Jag är psykiatrisk sjukskötare till min utbildning och har arbetat mestadels inom akutpsykiatrin både i Finland och Sverige innan jag kom till Söaf. Mestadels arbetar jag med olika sorters grupper, t.ex. stresshantering enligt ACT ( Acceptance and Commitment Therapy), sömnskolor, psykoedukativa grupper ( t.ex. för personer med bipolär sjukdom och deras anhöriga) samt föreläser om psykisk hälsa och ohälsa. 

Jag har också ett stort intresse för hur man genom att vistas i naturen och utöva fysisk aktivitet kan stärka sitt välbefinnande. Detta försöker jag också, i mån av möjlighet, integrera I mitt arbete som anhörigrådgivare.

Jag arbetar deltid på Söaf och är vanligtvis anträffbar torsdagar och fredagar

Eva Åstrand

Ekonomiansvarig