Datasäkerhet

Från och med 25.5.2018 började EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) tillämpa 2016/679/EU. 
Söaf har tagit lagen I beaktande och följer GDPR. Personalen vid SÖAF rf. har ansvar för att dataskyddet fungerar bra samt att personuppgifterna hanteras på ett varsamt och ändamålsenligt sätt. Som medlem hos oss kan du lita på att dataskyddet är överensstämmande med gällande säkerhetsföreskrifter och att dina personuppgifter förvaras tryggt