Please install and activate the "Revolution Slider" plugin to show the slides.

Bli Medlem

Medlemsavgiften är 15 euro/år samt 5 euro för övriga familjemedlemmar. Som medlem får du även tidningen Respons 4 ggr/år som utges av psykosociala förbundet. Du har möjlighet att delta i all verksamhet vi ordnar vilken du kan läsa mera om i medlemsbreven, här på hemsidan samt på vår Facebook-sida. Du kan även reservera tid till vår anhörigrådgivare för stödsamtal. Varmt välkommen till SÖAF!