Förändringar i föreningens verksamhet

Förändringar i föreningens verksamhet

Hösten 2021 innebär en del förändringar för föreningen eftersom den inte blivit beviljad mer finansiellt stöd från Stea (Social- och hälsoorganisationernas understödscentral). Detta innebär att föreningens personal kommer att jobba fram till slutet på oktober och därefter drivs föreningen med frivilliga krafter. Föreningen kommer att leva kvar och fortsättningsvis jobba för anhöriga i Österbotten på svenska.

Om du är intresserad av att komma med som frivillig i föreningen, genom till exempel styrelsearbete, ordna anhörigträffar, evenemang eller annat, kontakta gärna Fredrika Sourander på tel. 045-121 9173 eller fredrika.sourander@soaf.fi.  

About the author

Om oss

Vi är en svenskspråkig förening som finns till för att stöda anhöriga till personer som lider av psykisk ohälsa. Vi jobbar också för att främja den mentala hälsan, och minska på stigman kring psykisk ohälsa i samhället.