Sommarstängt 25.6 – 2.8.2021

Föreningen har sommarstängt 25.6. - 2.8.2021. Trevlig sommar önskar vi på Söaf!

About the author

Om oss

Vi är en svenskspråkig förening som finns till för att stöda anhöriga till personer som lider av psykisk ohälsa. Vi jobbar också för att främja den mentala hälsan, och minska på stigman kring psykisk ohälsa i samhället.