Frågeformulär för föreningens medlemmar

Default sample caption text

Frågeformulär för föreningens medlemmar

Genom detta formulär önskar vi kartlägga medlemmarnas tankar, önskemål och behov angående föreningens verksamhet och framtid. Det tar ca. 5-10 minuter att fylla i formuläret. Vi på Söaf skulle vara mycket tacksamma om du kunde ta dig tid att svara på formuläret.

Länken till frågeformuläret hittar du här: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xPqyszzKt0ObYe75PkbQ8MofB3Q-wWFMkSDqB11awyRUNEZXNURWT1BCRDBLQUpLTFdJT0lHMlNFOS4u

About the author

Om oss

Vi är en svenskspråkig förening som finns till för att stöda anhöriga till personer som lider av psykisk ohälsa. Vi jobbar också för att främja den mentala hälsan, och minska på stigman kring psykisk ohälsa i samhället.