Psykoedukativ grupp online för personer med utmattning samt deras närstående startar 31.3

Psykoedukativ grupp för personer med utmattning samt deras närstående

Svenska Österbottens anhörigförening startar upp en psykoedukativ grupp för personer med utmattningssyndrom eller liknande samt för anhöriga ( t.ex. make, maka, barn, föräldrar, syskon eller annan närstående person). Både den som drabbats av utmattning samt anhöriga kan delta men det är även möjligt att delta enskilt. Man behöver inte vara medlem i föreningen för att delta och deltagandet är avgiftsfritt.
Vi träffas online via zoom sex onsdagar kl. 10-12 under tiden 31.3 – 12.5
Gruppen leds av Malin Knip, anhörigrådgivare, psykiatrisk sjukskötare och ACT-gruppledare.
Innehållet för gruppträffarna kommer att vara bl.a. symptombild, de olika faserna i utmattning, skillnad mellan depression och utmattning, historik och bakgrund till utmattning, vilka är i riskzonen att drabbas, behandlingsstrategier, anhörigas roll samt även sömnens betydelse samt verktyg för en bättre sömn. Kamratstödet är också en betydande del inom psykoedukativ verksamhet.
“Psykoedukation är en pedagogisk och terapeutisk metod som syftar till att erbjuda kunskap om psykiska sjukdomar och psykisk ohälsa, vård och behandling av dessa samt till att hitta strategier för att identifiera och hantera tidiga symptom. Psykoedukation i gruppform kan ge ett känslomässigt stöd genom att skapa förtroendefulla relationer där upplevelser kan utbytas mellan deltagarna.”
 
 
Anmälningar till fredrika.sourander@soaf.fi eller tel.nr. 045-121 9173 senast 25.3. Max. 12 deltagare tas emot.
Zoomlänk skickas innan gruppstarten.
About the author

Om oss

Vi är en svenskspråkig förening som finns till för att stöda anhöriga till personer som lider av psykisk ohälsa. Vi jobbar också för att främja den mentala hälsan, och minska på stigman kring psykisk ohälsa i samhället.