Temakväll för föräldrar till ungdomar och unga vuxna med psykisk ohälsa 30.3 kl. 18-20. Hur stöda min familjemedlem?

Verksamhetsledaren för FinFami Nyland, psykoterapeut Leif Berg berättar om hur man kan bemöta sin ungdom som mår psykiskt dåligt men också om hur man kan beakta sitt eget mående som anhörig. När en anhörig insjuknar psykiskt väcks många frågor, också om vad man vågar fråga och i vilket skede man vågar diskutera vad med den insjuknade. Rehabiliteringen tar tid, och det är utmanande för de anhöriga att förstå den psykiska funktionsnedsättningen och hitta fungerande sätt att prata med den insjuknade om sin oro.                                                                                                                        

Temakvällen hålls digitalt och är ett samarbete med FinFami Nyland och FinFami Österbotten. Vi riktar oss till föräldrar, inte professionella denna gång och under kvällen finns möjlighet att diskutera och ställa frågor till Leif Berg. Max 20 deltagare och var och en bestämmer själv hur aktivt man önskar delta i diskussionen. Anmäl dig via denna länk: https://www.lyyti.in/temakvallforforaldrar31032021

About the author

Om oss

Vi är en svenskspråkig förening som finns till för att stöda anhöriga till personer som lider av psykisk ohälsa. Vi jobbar också för att främja den mentala hälsan, och minska på stigman kring psykisk ohälsa i samhället.