Onsdag 10.3 kl. 18-20 föreläsning med verksamhetsledaren för FinFami Nyland, psykoterapeut Leif Berg via zoom.

Onsdag 10.3 kl. 18-20 föreläsning med verksamhetsledaren för FinFami Nyland, psykoterapeut Leif Berg via zoom.

Hur reagerar familjen när en familjemedlem insjuknar psykiskt? Vilka bemästringsmodeller byggs upp utan att man ens märker det? Hur tar man tag i det att en familjemedlem är sjuk och vad kan man se upp med i kommunikationen kring sjukdomen inom familjen? Föreläsningen är ett samarbete mellan Svenska Österbottens Anhörigförening, FinFami Nyland och FinFami Österbotten. Anmälan senast 8.3 via denna länk: https://www.lyyti.in/familjedynamik

About the author

Om oss

Vi är en svenskspråkig förening som finns till för att stöda anhöriga till personer som lider av psykisk ohälsa. Vi jobbar också för att främja den mentala hälsan, och minska på stigman kring psykisk ohälsa i samhället.