Online-föreläsning 21.4 kl. 18-20 “att leva med och tillfriskna från panikångest”

Att leva med och tillfriskna från panikångest

Föreläsningen hålls onsdag 21.4 kl. 18-20. Anmälning via

https://www.lyyti.in/panikangest2021 senast 19.4.

About the author

Om oss

Vi är en svenskspråkig förening som finns till för att stöda anhöriga till personer som lider av psykisk ohälsa. Vi jobbar också för att främja den mentala hälsan, och minska på stigman kring psykisk ohälsa i samhället.