Nätgrupp för svenskspråkiga anhöriga i hela landet startar 17.8.2021

Nätgrupp för svenskspråkiga anhöriga i hela landet.

Nätgrupp för svenskspråkiga anhöriga i hela landet. Gruppen ordnas digitalt via zoom kl. 18-19:30 en gång i månaden följande datum: 17.8, 7.9, 12.10, 17.11 och 15.12. Anmäl dig via: https://link.webropol.com/ep/natgrupp

Max antal är 12 deltagare så därför önskar vi förhandsanmälan. Vi skickar en länk till zoom- möte senast några timmar innan gruppträffarna. Målgruppen är anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Du kan t.ex. vara partner, förälder, barn eller syskon till någon med psykisk ohälsa. Målsättningen är att erbjuda kamratstöd och vi skräddarsyr programmet och diskussionerna efter de behov som finns i gruppen. Målet är att stärka de anhöriga, hitta verktyg för att klara sig i vardagen och uppmuntra anhöriga att ta hand om de egna behoven. Nätgruppen ordnas i samarbete med FinFami Österbotten. För mera info kontakta Fredrika.

 

About the author

Om oss

Vi är en svenskspråkig förening som finns till för att stöda anhöriga till personer som lider av psykisk ohälsa. Vi jobbar också för att främja den mentala hälsan, och minska på stigman kring psykisk ohälsa i samhället.