Temakväll för föräldrar till barn/ungdomar med psykisk ohälsa 17.11

Default sample caption text

Temakväll för föräldrar till barn/ungdomar med psykisk ohälsa 17.11 kl. 18-20

Temakväll för föräldrar till barn/ungdomar med psykisk ohälsa 17.11 kl. 18-20. Temakvällen ordnas online via Zoom. Grundtankarna inom ACT (Acceptance and Commitment Therapy/ Training) med fokus på acceptans, värderingar och ändamålsenligt handlande. Hur kan vi ha nytta av ACT i vår vardag? Vilka värderingar har vi och hur diskuterar vi värderingar med våra barn? Vad innebär acceptans? Hur kan ändamålsenligt handlande hjälpa oss när tillvaron känns ohanterlig? Som gäst Malin Knip, gruppledare/sakkunnig inom ACT. Temakvällen är ett samarbete mellan Svenska Österbottens anhörigförening SÖAF och FinFami Österbotten. Som ledare fungerar Fredrika Sourander från SÖAF och Eva Hanses från FinFami Österbotten.
Anmälan senast 15.11 http://www.lyyti.in/Temakvallforforaldrar_nov

About the author

Om oss

Vi är en svenskspråkig förening som finns till för att stöda anhöriga till personer som lider av psykisk ohälsa. Vi jobbar också för att främja den mentala hälsan, och minska på stigman kring psykisk ohälsa i samhället.