Psykoedukativ grupp för dig med utmattningssyndrom (eller liknande) samt för anhöriga. Måndagar kl. 18-20 under tiden 2.11-14.12 i Vasa

Default sample caption text

Psykoedukativ grupp för dig med utmattningssyndrom (eller liknande) samt för anhöriga

Psykoedukativ grupp för dig med utmattningssyndrom (eller liknande) samt för anhöriga ( t.ex. make, maka, barn, föräldrar, syskon eller annan närstående person). Vi ser gärna att både den som insjuknat samt anhöriga deltar men det är även möjligt att delta enskilt.
Vi träffas måndagar kl. 18-20 under tiden 2.11 – 14.12 på Korsholmsesplanaden 44 i Österbottens föreningars utrymmen. Gruppen leds av Fredrika Sourander och Malin Knip.
Psykoedukation är en pedagogisk och terapeutisk metod som syftar till att erbjuda kunskap om psykisk ohälsa, vård och behandling av dessa.
Anmälningar till fredrika.sourander@soaf.fi eller tel.nr. 045-121 9173 senast 26.10.

About the author

Om oss

Vi är en svenskspråkig förening som finns till för att stöda anhöriga till personer som lider av psykisk ohälsa. Vi jobbar också för att främja den mentala hälsan, och minska på stigman kring psykisk ohälsa i samhället.