Online föreläsning om medberoende onsdag 11.11

Onlineföreläsning om medberoende 11.11 kl. 18-19.30 Medberoende i familjen- Vad är det och hur kan det se ut i praktiken?

Onlineföreläsning om medberoende 11.11 kl. 18-19.30
Medberoende i familjen- Vad är det och hur kan det se ut i praktiken? Föreläsare: Socionom och familjeterapeut Anette Rönnlund och erfarenhetsexpert Bodil Backman. Föreläsningen är ett samarbete med Svenska Österbottens anhörigförening SÖAF och Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård USM. Anmälningar senast 9.11 till www.lyyti/in/medberoendeforelasning

About the author

Om oss

Vi är en svenskspråkig förening som finns till för att stöda anhöriga till personer som lider av psykisk ohälsa. Vi jobbar också för att främja den mentala hälsan, och minska på stigman kring psykisk ohälsa i samhället.