JULFESTEN AVBOKAD PGA. COVID-19 Julfest för medlemmar fredag 27.11!

Tyvärr måste vi avboka julfesten pga. Covid-19

Julfest fredag 27.11 kl. 16.30-21.30 tillsammans med FinFami Österbotten r.f. Vi börjar festen med middag vid Restaurang Panorama och därefter förflyttar vi oss till Vasa stadsteater för att se pjäsen The Sound of Music. Rekommenderade säkerhetsavstånd och hygienanvisningar följs. Gratis busstransport Karleby-Jakobstad-Vörå-Vasa ordnas, förutsatt att det blir tillräckligt med resenärer. Självriskandel 32 euro. Bindande anmälningar senast 25.10 till 045-1219173 / fredrika.sourander@soaf.fi.

Varmt välkomna!

Default sample caption text

Julfest för medlemmar fredag 27.11

About the author

Om oss

Vi är en svenskspråkig förening som finns till för att stöda anhöriga till personer som lider av psykisk ohälsa. Vi jobbar också för att främja den mentala hälsan, och minska på stigman kring psykisk ohälsa i samhället.