Temakväll om panikångest i Vasa 23.9

Socionom Nanette Westergård-Sjölund föreläser om fakta kring panikångest och hon berättar också om sina egna erfarenheter om hur det är att leva med panikångest. Temakvällen hålls på Arbis i Vasa, Kyrkoesplanaden 15. Anmälningar via Arbis hemsida. Temakvällen är ett samarbete mellan Svenska Österbottens anhörigförening SÖAF, FinFami Österbotten och Vasa arbis.

Temakväll kring panikångest 23.9 kl. 18-20

About the author

Om oss

Vi är en svenskspråkig förening som finns till för att stöda anhöriga till personer som lider av psykisk ohälsa. Vi jobbar också för att främja den mentala hälsan, och minska på stigman kring psykisk ohälsa i samhället.