Föreläsning om Nordiska bad ( kallbad, bastubad och skogsbad) samt hur de stärker vårt eget välmående

Föreläsning

Denna föreläsning handlar om olika bad och hur de stärker vårt eget mående. Se föreläsningen via denna länk:

About the author

Om oss

Vi är en svenskspråkig förening som finns till för att stöda anhöriga till personer som lider av psykisk ohälsa. Vi jobbar också för att främja den mentala hälsan, och minska på stigman kring psykisk ohälsa i samhället.