Psykoedukationsgrupp kring bipolär sjukdom

Default sample caption text

Psykoedukationsgrupp kring bipolär sjukdom

Psykoedukativ grupp kring bipolär sjukdom torsdagar med start 27.8 – 8.10. I samarbete medFinFami Österbotten ordnas en psykoedukativ grupp för personer med bipolär sjukdom samt anhöriga ( t.ex. make, maka, barn, syskon eller annan närstående person).  Vi träffas kl. 18-20 på FinFamis kontor Ilona i Vasa, Kyrkoesplanaden 31. Gruppen är sluten och har begränsat antal deltagare. Vi träffas sex gånger. Gruppen leds av och Malin Knip ( Söaf), psykiatrisk sjukskötare och anhörigrådgivare och av Eva Hanses ( FinFami), anhörigrådgivare. Anm. till info@finfamipohjanmaa.fi eller 044-2000 733 senast 20.8.                                                                                                       Psykoedukation är en pedagogisk och terapeutisk metod som syftar till att erbjuda kunskap om psykiska sjukdomar, vård och behandling av dessa samt till att hitta strategier för att identifiera och hantera tidiga varningstecken så att både den som insjuknat och familjen får bättre möjligheter att leva med sjukdomen i vardagen. Psykoedukation i gruppform kan också ge ett känslomässigt stöd genom att skapa förtroendefulla relationer där upplevelser kan utbytas mellan deltagarna.

About the author

Om oss

Vi är en svenskspråkig förening som finns till för att stöda anhöriga till personer som lider av psykisk ohälsa. Vi jobbar också för att främja den mentala hälsan, och minska på stigman kring psykisk ohälsa i samhället.