Psykoedukationsgrupp kring bipolär sjukdom

Default sample caption text

Psykoedukationsgrupp kring bipolär sjukdom

I samarbete med FinFami Österbotten ordnas en psykoedukativ grupp för personer med bipolär sjukdom samt anhöriga ( t.ex. make, maka, barn, syskon eller annan närstående person).  Vi träffas torsdagar 3.9 – 8.10 kl. 18-20 på Österbottens föreningar i Vasa, Korsholmsesplanaden. Gruppen är sluten och har begränsat antal deltagare. Vi träffas fem gånger. Gruppen leds av och Malin Knip ( Söaf), psykiatrisk sjukskötare och anhörigrådgivare och av Eva Hanses ( FinFami), anhörigrådgivare. Anm. senast 2.9 via https://www.lyyti.in/BIPOGRUPP för mera info info@finfamipohjanmaa.fi eller 044-2000 733                                                                                                      

Psykoedukation är en pedagogisk och terapeutisk metod som syftar till att erbjuda kunskap om psykiska sjukdomar, vård och behandling av dessa samt till att hitta strategier för att identifiera och hantera tidiga varningstecken så att både den som insjuknat och familjen får bättre möjligheter att leva med sjukdomen i vardagen. Psykoedukation i gruppform kan också ge ett känslomässigt stöd genom att skapa förtroendefulla relationer där upplevelser kan utbytas mellan deltagarna.

About the author

Om oss

Vi är en svenskspråkig förening som finns till för att stöda anhöriga till personer som lider av psykisk ohälsa. Vi jobbar också för att främja den mentala hälsan, och minska på stigman kring psykisk ohälsa i samhället.