Vårens verksamhet framflyttad pga. rådande omständigheter i landet

Default sample caption text

Vårens verksamhet framflyttad

På grund av de rådande omständigheterna i landet och regeringens riktlinjer har Söaf flyttat fram vårens verksamhet till ett senare skede. 

Du är fortfarande varmt välkommen att ringa oss på Söaf ifall du behöver stöd i den förändrade vardagen! 

About the author

Om oss

Vi är en svenskspråkig förening som finns till för att stöda anhöriga till personer som lider av psykisk ohälsa. Vi jobbar också för att främja den mentala hälsan, och minska på stigman kring psykisk ohälsa i samhället.