“Våga ta hand om dig själv.” Samtalsgrupp för unga vuxna i åldern 18-29 år på Wasa Wellness med start 2.3

Default sample caption text

Samtalsgrupp för unga vuxna i åldern 18-29, med temat “Våga ta hand om dig själv” Vi träffas 6 gånger, varannan måndag kl. 17-18.30 med start 2 mars.

Vi träffas på Wasa Wellness, Långviksgatan 13, Under träffarna tar vi upp aktuella ämnen som har med den mentala hälsan att göra, så som; hantering av vardagen, sociala färdigheter, hälsa och sömn. Träffarna består av föreläsningar, diskussion och reflektion. Datum: 2.3., 16.3., 30.3., 20.4. och 4.5. och 18.5. Anmälningar och förfrågningar: Fredrika, 045-121 9173 eller fredrika.sourander@soaf.fi. Gruppen ordnas tillsammans med FinFami Österbottens ungdomsarbetare.

About the author

Om oss

Vi är en svenskspråkig förening som finns till för att stöda anhöriga till personer som lider av psykisk ohälsa. Vi jobbar också för att främja den mentala hälsan, och minska på stigman kring psykisk ohälsa i samhället.