Temakvällar för föräldrar till ungdomar och unga vuxna, med start torsdag 13.2 i Vasa.

Default sample caption text

Temakvällar för föräldrar till ungdomar och unga vuxna, med start torsdag 13.2 på FinFamis kontor i Vasa.

Vi går igenom olika teman kring ungdomar och unga vuxnas psykiska hälsa och ohälsa, om förändringen i familjedynamiken och om vikten av att ta hand om sig själv som anhörig. Under kvällarna kl. 18-20 får vi ta del av information och övningar. Kamratstödet från andra föräldrar är också en viktig del av temakvällarna. Temakvällarna hålls i samarbete med FinFami Österbotten, och vi träffas på deras kontor på Kyrkoesplanaden 31.

Torsdag 13.2 Ungdomen – ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Magister i utvecklingspsykologi Fredrika Sourander håller i trådarna.

Torsdag 12.3 Kommunikation i familjen. Vi bjuder in en ungdom med erfarenhet av psykisk ohälsa, som kan diskutera och ge tips om hur kommunikationen kan förbättras.

Torsdag 16 april Att ta hand om sig själv. Anhörigrådgivare Eva Hanses håller i trådarna med utgångspunkt i den positiva psykologin.

Anmäl er senast 2 dagar innan till: Eva: info@finfamipohjanmaa.fi tel. 044-2000 733 eller Fredrika: fredrika.sourander@soaf.fi tel. 045- 1219173

Text box item sample content

About the author

Om oss

Vi är en svenskspråkig förening som finns till för att stöda anhöriga till personer som lider av psykisk ohälsa. Vi jobbar också för att främja den mentala hälsan, och minska på stigman kring psykisk ohälsa i samhället.