Temakväll om bipolär sjukdom 2.4 ordnas i Närpes.

Default sample caption text

Temakväll om bipolär sjukdom torsdag 2.4 kl. 17:30-20:00 i föreläsningssalen, stadshuset, Kyrkvägen 2, i Närpes.

Malin Knip håller teoridel och Taina Edèn erfarenhetsdel. I samarbete med FinFami Österbotten och Närpes vuxeninstitut. Anmälningar till: https://vuxeninstitutet.narpes.fi/

About the author

Om oss

Vi är en svenskspråkig förening som finns till för att stöda anhöriga till personer som lider av psykisk ohälsa. Vi jobbar också för att främja den mentala hälsan, och minska på stigman kring psykisk ohälsa i samhället.