Temakväll kring beroendesjukdom och medberoende 15.4 Kristinestad

Default sample caption text

Temakväll kring beroendesjukdom och medberoende ordnas onsdag 15.4. kl. 17.30 - 20.30

Temakväll kring beroendesjukdom och medberoende ordnas onsdag 15.4. kl. 17.30 – 20.30 med erfarenhetsexperterna Bodil Backman och Tom Lund. Temakvällen hålls vid Hemslöjdsgården, Strandgatan 18 i Kristinestad. Vi får lyssna till en dialog baserad på egna erfarenheter av beroende och medberoende, samt ställa frågor och diskutera. Träffen ordnas i samarbete med FinFami Österbotten, Psykosociala föreningen Primula och medborgarinstitutet i Kristinestad. Anmälan till: Kristinestads medborgarinstitut. fr.o.m. to 2.1.2020 kl. 8.00 via nätet www.opistopalvelut.fi/kristinestad eller tfn 040 1544805/Leena Bergvik eller 040 7766530/rektor Anette Norrgrann.

About the author

Om oss

Vi är en svenskspråkig förening som finns till för att stöda anhöriga till personer som lider av psykisk ohälsa. Vi jobbar också för att främja den mentala hälsan, och minska på stigman kring psykisk ohälsa i samhället.