Rekreationsdag med badtema lördag 9.5 på Alskathemmet

Default sample caption text

Rekreationsdag med badtema lördag 9.5. kl. 13-17.00 på Alskathemmet, Munkgrundsvägen 12 i Iskmo.

Malin Knip håller föreläsningen; “Skogsbad, kalla bad och bastubad – hur vi med hjälp av naturens element kan öka vårt välbefinnande.” Vi kommer också att ge oss ut i skogen för ett skogsbad där vi fokuserar på stillhet och att ta in skogsmiljön med hjälp av våra olika sinnen. Dagen avslutas med möjlighet till bastubad och kallbad för den som är intresserad. Kaffeservering. Anm. senast måndag 27.4 till malin.knip@soaf.fi eller 050-409 9977

About the author

Om oss

Vi är en svenskspråkig förening som finns till för att stöda anhöriga till personer som lider av psykisk ohälsa. Vi jobbar också för att främja den mentala hälsan, och minska på stigman kring psykisk ohälsa i samhället.