ABC kurs för anhöriga i Närpes med start 29.4

Default sample caption text

ABC-kurs för anhöriga i Närpes med start onsdag 29.4.

Kursen är till för dig som är anhörig till någon med psykisk ohälsa. Kursen erbjuder kunskap om mental ohälsa och hur man tar hand om sig själv som anhörig. En viktig del av kursen är också kamratstödet och möjligheten att diskutera med andra i liknande situation. ABC-kursens upplägg innehåller så väl fakta, diskussioner som uppgifter. Kursen består av tre träffar där man tar upp olika teman. Ledarna för kursen är Fredrika från Söaf och Eva Hanses från FinFami. Träffarna hålls onsdagar 29.4, 6.5 och 13.5 kl. 17.30- 19.30 i Folkhälsanhuset, Närpesvägen 16, samlingsrummet, ingång från gården. Anmälan senast 22.4. till Fredrika 045-121 9173 eller fredrika.sourander@soaf.fi.

About the author

Om oss

Vi är en svenskspråkig förening som finns till för att stöda anhöriga till personer som lider av psykisk ohälsa. Vi jobbar också för att främja den mentala hälsan, och minska på stigman kring psykisk ohälsa i samhället.