Må bra weekend vid Härmä SPA

Välkomna alla ni som anmält er till detta traditionella veckoslut! Vi har beställt fint resväder tills fredagen den 27.5 och här ser du årets program som vi bjuder på! Vi ses snart!

FREDAG 27.5

8.45                  Samling vid receptionen

Utdelning av matkuponger, badnycklar, bagaget får lämnas i konferensrum 5 som vi har till förfogande hela dagen

9.00                  Frukost

9.40 – 10.00    Välkomsthälsning och information i konferensrum 5

10.15-10.50     GRUPP 1 : Yoga med Eva

10.00 -10.50    GRUPP 2 : Individuella massagetider / ”Hoppa på” -samtalsgrupp med Camilla

11.00-12.00      Karagruppen filosoferar med Camilla

12.00-13.00      Lunch

13.15-13.50      GRUPP 2: Yoga med Eva

13.30 – 14.20    GRUPP 1: Individuella massagetider / ”Hoppa på”-                                                     samtalsgrupp med Camilla

14.00-15.15      Incheckning på rummen och egentid

15.15 – 17.00    Haiku-diktning med Camilla

17.00                  Middag

Dans till tonerna av orkestern Jarmos kl.21.00 ->

Självriskandel  65 euro/person, enkelrumstillägg 35 euro/person tillkommer. Pengarna samlas in på plats. Ta gärna med jämna pengar, tack!

 LÖRDAG 28.5

8.00-10.00 Frukost

Efter frukost utcheckning och hemfärd

Om man inte vill delta i aktiviteterna så har man istället möjlighet att gå och simma till SPA-avdelningen. Badet öppet fredag kl.7-21 och lördag 8-21.

 

2286

 

Hur kan man sörja någon som är i livet?

Hur kan man sörja någon som är i livet?

  • om sorgeprocessen hos anhöriga till personer med psykisk ohälsa

Vardagsliv

Den fysiska smärtan av sorg hugger till i ett obevakat ögonblick,

mitt i stunden av glädje, vid ett möte eller i vardagsbestyr

med en påminnelse om vad som kunde ha varit

– men inte är –

och utlöser flödet av bilder ur minnenas album

Monica Beckman

 

En svårförmedlad sorg

Dikten ovan speglar det som jag ofta känner att anhöriga till någon med psykisk ohälsa försöker förmedla när vi möts i ett samtal. Den första omskakande tiden efter insjuknandet och diagnosen ligger kanske något år bakåt i tiden och den som insjuknat, man själv och resten av familjen har hittat tillbaka till någon slags rytm som man kunnat anpassa sig till och vardagen flyter på. Men så kommer just de där stunderna som påminner en om hur det hade kunnat bli. Den sorg som i det ögonblicket griper tag i hjärtat är svår att förmedla. Trots att varje människa som står i nära relation till någon som insjuknar psykiskt drabbas av sorg så är det är sällan som jag hört någon öppet sagt sig sörja. Istället verkar sorgen komma till uttryck på många andra sätt, t.ex. genom bitterhet, känslomässig distans, ilska samt skuld-och skamkänslor.

Förändrad människa – förändrad relation

 

En svår psykisk sjukdom påverkar en människas sätt att tänka, hennes känsloupplevelser och hur hon upprätthåller det sociala samspelet till sina medmänniskor. Fastän de svåraste symptomen har lindrats med hjälp av medicinering så kvarstår ändå vissa svårigheter som påverkar hennes förmåga att skapa en relation, att vara i en relation och att vårda en relation. Dessa svårigheter kan vara t.ex. låg initiativförmåga, bristande motivation och engagemang, dålig koncentrationsförmåga, ständig trötthet ,svårigheter att tolka känslomässiga och sociala sammanhang och en allmän känslomässig avflackning. Personen har förändrats på grund av sin sjukdom och är inte längre den som hon en gång var. Man sörjer att tillståndet kanske aldrig går över eller kommer att bli långvarigt. När personen förändras så förändras även relationen man hade till varandra. Denna sorg drabbar den som är anhörig oftast när man accepterat situationen eller när man gett upp hoppet.

För en anhörig kan en psykisk sjukdom upplevas som en väldigt stark förlust, lika stark som den man upplever när någon dött. Man minns alla drömmar, förväntningar och planer man haft . Man känner också en förlust av kontroll över sitt eget liv. Känslan av förlust blir en medvandrare i livet. Den går aldrig helt över och tidvis i olika skeden av livet kan den fördjupas.

Många anhöriga tänker ” tiden läker alla sår ”,  man har alltså en passiv inställning till sorgen. Det är en av orsakerna till varför det kan vara svårt att gå vidare med sitt eget liv. Man vet inte, förstår inte eller erkänner för sig själv att man bär på en sorg och en förlust. Inte heller vet man att sorgen måste hanteras. Att kunna avsluta sorgearbetet, få struktur på det och ta tillbaka kontrollen över sitt liv är en av de viktigaste saker du måste göra om du ska orka vara anhörig.

Hur kan jag bearbeta min sorg?

1.Skriv ett brev till dig själv om din relation till den person som är sjuk. Berätta om din förlust och din sorg. Försök beskriva både de tydliga känslorna du har men även de dolda känslorna som du egentligen inte vill acceptera att du har gentemot personen.

  1. Psykisk sjukdom i familjen orsakar en traumatisk kris. Du har rätt att sörja eftersom du förlorat en viktig relation. Anpassa dig till förlusten. Sträva efter att inta ett nytt förhållningssätt till den person som är sjuk.
  2. En ny relation till den som insjuknat växer långsamt fram. Sjukdomens framsteg och bakslag blir den nya vardagen. Den som är sjuk är både känslig och sårbar och klarar inte av för många påfrestningar. Men det är ändå viktigt att du behandlar personen som en vuxen och att du kan sätta gränser.
  3. Prioritera egentid med gott samvete då du tillåter dig att släppa alla tankar på sjukdomen och dess följder på dig som anhörig. Detta är oerhört svårt men det är det som kommer att skydda dig från att också eventuellt insjukna. Eftersom du inte har något annat val än att anpassa dig till situationen så är du tvungen att återta kontrollen och makten över ditt eget liv.
  4. Umgås med andra och delta i aktiviteter, skaffa dig nya intressen. Gå med i en anhörigförening och arbeta för en bättre värld för dem som är sjuka och för deras anhöriga. Du har unika kunskaper och erfarenheter som bara kan beskrivas av den som upplevt samma saker.

 

Nya Respons ute!

Temat för detta nummer är sorg.  Beställ gärna tidningen via psykosociala förbundets hemsida www.fspc.fi. Den kostar 20 euro/år och då får du fyra nummer.

Medlemsbrev 1/2016

054Här nedan följer en händelsekalender för vårens evenemang  här på SÖAF. Första föreläsningen gör vi i samarbete med SVF ,Finfami Österbotten och Folkhälsan. Varmt välkommen!

Lifehacking för unga
10 mars , kl 19:00 – 20:30, i Folkhälsanhuset Wasa, (Rådhusgatan 25)

Vill du åstadkomma mera i ditt liv och samtidigt öka din motivation och ditt självförtroende för att uppnå saker? Vill du lära dig tekniker som faktiskt fungerar för att uppnå dina mål?

Public speaker (psyk.kand.) Oscar Damén delar med sig av verktyg och tekniker från forskning i positiv psykologi och motivationspsykologi. Föreläsningen visar hur man skapar effektiva mål, vilka tankefällor vi faller in i som hindrar oss från att uppnå våra mål och hur man överkommer dessa tankefällor. Teknikerna är praktiska och tanken är att varje deltagare efter föreläsningen ska kunna börja tillämpa dem direkt.

Föreläsningen är avgiftsfri och vänder sig till ungdomar från 15 år och uppåt.

Anmälningar till http://www.sfv.fi/sv/view-104472-51471

Barnens dag vid Härmä SPA

12 mars kl. 9-16

Vi ordnar en heldag tillägnad barnen och deras familjer! Vi umgås, simmar, äter god mat, löser mysterier, hittar skatter, testar känslo-orientering och lär oss att slappna av. Självriskandel 15 euro/person, för barn 8 euro/person. Anmälningar till Eva Åstrand senast den 2.3 eva.astrand@soaf.fi/045-1219173

Teaterpjäs ”Acts of goodness” på Wasa teater  

2 april kl.19:00

Här kan du läsa mera om pjäsen: http://www.wasateater.fi/features/acts-of-goodness/

Självriskandel 10 euro, transport ordnas vid behov. Anmälningar till Eva Åstrand senast 23.3 eva.astrand@soaf.fi/045-1219173

Må bra weekend vid Härmä SPA

27-28 maj

En efterlängtad klassiker, program kommer senare. Anmälningar till Eva Åstrand senast 4.5 eva.astrand@soaf.fi/045-1219173

 

 

En gemensam kreativ stund

Trädet

På vår senaste grupp tillsammans med bipolarna (som vi tyckte var ett roligt namn :D) så skapade vi bilder av hur vi skulle se ut om vi var träd och diskuterade kring i vilken miljö vi skulle vilja växa för att må bra och utvecklas. Resultatet blev fantastiskt vackra och unika träd!

” Det var en gång en kung, som gjorde ett besök i sin trädgård. Till sin förvåning fann han att både blommor, buskar och träd slokade och var på väg att vissna. Han frågade sina växter hur det kunde komma sig.

Eken sa att den slokade eftersom den inte kunde bli lika hög som tallen. När han vände sig till tallen fann han denne döende, eftersom den inte kunde blomma som rosen. Rosen vissnade eftersom den inte kunde ge frukt som apeln. Och på samma sätt var det med den ena växten efter den andra.

Men till slut fann han blåsippan, och den blomstrade som aldrig förr. På kungens fråga svarade blåsippan: ”Jag tog för givet att när du planterade mig ville du ha en blåsippa. Om du hade önskat en ek, ros eller apel hade du planterat det. Så jag tänkte, att eftersom jag ändå inte kan vara något annat än det jag är, ska jag försöka vara det så gott jag kan.”

God fortsättning på det nya året!

Våren på SÖAF är under planering! Den slutna gruppen för bipolära fortsätter fr.o.m. den 12.1, teaterbesök, introduktion till sömnskola ordnas i samarbete med Finfami Österbotten, en heldag med kul och stoj för barnen och annat uppiggande hägrar runt hörnet. Hoppas DU är med!

Väl mött!

hälsar Eva och Camilla

PhotoFunia New Year Frames Regular 2016-01-08 11 55 15