Hur kan man sörja någon som är i livet?

Hur kan man sörja någon som är i livet?

  • om sorgeprocessen hos anhöriga till personer med psykisk ohälsa

Vardagsliv

Den fysiska smärtan av sorg hugger till i ett obevakat ögonblick,

mitt i stunden av glädje, vid ett möte eller i vardagsbestyr

med en påminnelse om vad som kunde ha varit

– men inte är –

och utlöser flödet av bilder ur minnenas album

Monica Beckman

 

En svårförmedlad sorg

Dikten ovan speglar det som jag ofta känner att anhöriga till någon med psykisk ohälsa försöker förmedla när vi möts i ett samtal. Den första omskakande tiden efter insjuknandet och diagnosen ligger kanske något år bakåt i tiden och den som insjuknat, man själv och resten av familjen har hittat tillbaka till någon slags rytm som man kunnat anpassa sig till och vardagen flyter på. Men så kommer just de där stunderna som påminner en om hur det hade kunnat bli. Den sorg som i det ögonblicket griper tag i hjärtat är svår att förmedla. Trots att varje människa som står i nära relation till någon som insjuknar psykiskt drabbas av sorg så är det är sällan som jag hört någon öppet sagt sig sörja. Istället verkar sorgen komma till uttryck på många andra sätt, t.ex. genom bitterhet, känslomässig distans, ilska samt skuld-och skamkänslor.

Förändrad människa – förändrad relation

 

En svår psykisk sjukdom påverkar en människas sätt att tänka, hennes känsloupplevelser och hur hon upprätthåller det sociala samspelet till sina medmänniskor. Fastän de svåraste symptomen har lindrats med hjälp av medicinering så kvarstår ändå vissa svårigheter som påverkar hennes förmåga att skapa en relation, att vara i en relation och att vårda en relation. Dessa svårigheter kan vara t.ex. låg initiativförmåga, bristande motivation och engagemang, dålig koncentrationsförmåga, ständig trötthet ,svårigheter att tolka känslomässiga och sociala sammanhang och en allmän känslomässig avflackning. Personen har förändrats på grund av sin sjukdom och är inte längre den som hon en gång var. Man sörjer att tillståndet kanske aldrig går över eller kommer att bli långvarigt. När personen förändras så förändras även relationen man hade till varandra. Denna sorg drabbar den som är anhörig oftast när man accepterat situationen eller när man gett upp hoppet.

För en anhörig kan en psykisk sjukdom upplevas som en väldigt stark förlust, lika stark som den man upplever när någon dött. Man minns alla drömmar, förväntningar och planer man haft . Man känner också en förlust av kontroll över sitt eget liv. Känslan av förlust blir en medvandrare i livet. Den går aldrig helt över och tidvis i olika skeden av livet kan den fördjupas.

Många anhöriga tänker ” tiden läker alla sår ”,  man har alltså en passiv inställning till sorgen. Det är en av orsakerna till varför det kan vara svårt att gå vidare med sitt eget liv. Man vet inte, förstår inte eller erkänner för sig själv att man bär på en sorg och en förlust. Inte heller vet man att sorgen måste hanteras. Att kunna avsluta sorgearbetet, få struktur på det och ta tillbaka kontrollen över sitt liv är en av de viktigaste saker du måste göra om du ska orka vara anhörig.

Hur kan jag bearbeta min sorg?

1.Skriv ett brev till dig själv om din relation till den person som är sjuk. Berätta om din förlust och din sorg. Försök beskriva både de tydliga känslorna du har men även de dolda känslorna som du egentligen inte vill acceptera att du har gentemot personen.

  1. Psykisk sjukdom i familjen orsakar en traumatisk kris. Du har rätt att sörja eftersom du förlorat en viktig relation. Anpassa dig till förlusten. Sträva efter att inta ett nytt förhållningssätt till den person som är sjuk.
  2. En ny relation till den som insjuknat växer långsamt fram. Sjukdomens framsteg och bakslag blir den nya vardagen. Den som är sjuk är både känslig och sårbar och klarar inte av för många påfrestningar. Men det är ändå viktigt att du behandlar personen som en vuxen och att du kan sätta gränser.
  3. Prioritera egentid med gott samvete då du tillåter dig att släppa alla tankar på sjukdomen och dess följder på dig som anhörig. Detta är oerhört svårt men det är det som kommer att skydda dig från att också eventuellt insjukna. Eftersom du inte har något annat val än att anpassa dig till situationen så är du tvungen att återta kontrollen och makten över ditt eget liv.
  4. Umgås med andra och delta i aktiviteter, skaffa dig nya intressen. Gå med i en anhörigförening och arbeta för en bättre värld för dem som är sjuka och för deras anhöriga. Du har unika kunskaper och erfarenheter som bara kan beskrivas av den som upplevt samma saker.